Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, Cumpărătorul are dreptul să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu (drept de retragere din Contract), în termen de 14 zile calendaristice, fără prezentarea unui motiv și fără a suporta alte costuri cu excepția celor de livrare. Termenul de 14 zile se calculează pentru bunuri începând cu ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului comandat sau după semnarea de primire a documentului de transport.

Exercitarea dreptului de retragere din Contract de către Cumpărător se face prin completarea online a formularului de retur (ce poate fi descărcat inclusiv de aici) și a returnării bunurilor și a eventualelor cadouri oferite în urma unei promoții sau campanii care au însoțit bunul respectiv. Costurile directe legate de returnarea Produselor se suportă de către Cumpărător conform dispozițiilor OUG nr.34/2014. Potrivit dispozițiilor aceleiași Ordonanțe, în situația în care Cumpărătorul returnează Produsul într-o stare ce diminuează valoarea acestuia, DOR are dreptul să aprecieze asupra acestei diminuării și să scadă proporțional cu aceasta suma returnată Cumpărătorului.

DOR va rambursa Cumpărătorului suma achitată de acesta din urmă în termen de maxim 14 zile de la data informării DOR de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată Cumpărătorului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata.

Rambursarea sumei către Cumpărător că urmare a exercitării de către acesta a dreptului de retragere din Contract poate fi amânată până la confirmarea primirii bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate către DOR.

În situația puțin probabilă în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către DOR, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestei situații și va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata, în termen de maxim 5 zile de la data la care DOR a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către DOR;

b. furnizarea de Produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care DOR nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c. furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

d. furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e. furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

f. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g. precum și în alte cazuri prevăzute de lege.