Actualizat: iulie 2020

  1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

DOR este denumirea comercială a Asociației Media DoR cu sediul social în Str. Jean Louis Calderon, Nr.17, Sc.A, Et.4, Ap.11, Sector 2, Bucuresti, înregistrată în baza Sentinței nr.25542/2010 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 și având cod fiscal RO27996310, în calitate de Vânzător.

Cumpărătorul/Clientul este acea persoană fizică sau juridică înregistrată pe site-ul dor.ro, care și-a dat acordul cu privire la toate clauzele specifice site-ului (inclusiv prezenta secțiune de Termeni și Condiții) creându-și astfel un Cont pe site-ul dor.ro, iar prin intermediul acestui site efectuează o comandă manifestându-și intenția de a achiziționa bunuri și/sau servicii DOR.

Prezentul Contract este un acord de voință intervenit între Vânzător și Cumpărător cu privire la Produsele DOR, comandate de către acesta din urmă cu respectarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor DOR.

Contul este format dintr-o adresă de e-mail și o parolă aferentă acestuia care permite Cumpărătorului să transmită comenzi și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia pe site-ul dor.ro. Orice Vizitator își poate crea un Cont DOR cu respectarea condițiilor de utilizare a prezentului site, respectiv Termeni și Condiții.

Comandă este o ofertă de cumpărare prin apăsarea butonului Adaugă în Coș din Site, prin care Cumpărătorul face o oferta de cumpărare cu privire la Produsele selectate cu respectarea Termenilor și Condițiilor și a prețurilor de vânzare a Produselor în vigoare la data efectuării comenzii de către Cumpărător, oferta de cumpărare/comandă care necesită acceptarea expresă din partea DOR.

Produsele sunt acele bunuri și/sau servicii DOR pe care Cumpărătorul le achiziționează de la DOR de pe site-ul dor.ro.

Promoția sau Campania este acea acțiune specifică a DOR de a expune în scop comercial, un număr/stoc limitat și predefinit de Produse, pentru o perioadă limitată de timp și în anumite condiții specifice stabilite de către DOR.

Site-ul se referă la pagină de internet/domeniul dor.ro și întreg conținutul și/sau subdomeniile acestuia.

Utilizatorul este un Vizitator al dor.ro care se înregistrează / își creează un Cont pe acest site.

Vizitator este o persoană care accesează Site-ul.

2. CONTRACT

Prezentul document, Termeni și condiții ale Asociației Media DoR cu privire la comerțul electronic și vânzarea la distanță (denumit în continuare Termeni și Condiții), ține loc de contract de vânzare bunuri și/sau prestare servicii (denumite colectiv Produse) și reglementează din punct de vedere juridic raportul dintre Asociația Media DoR în calitate de Vânzător (denumit în continuare inclusiv DOR) și Cumpărătorul (amândoi denumiți colectiv în cele ce urmează Părțile și individual Partea). Acest Contract este încheiat la distanță, fără prezența fizică simultană a celor două părți.

Momentul încheierii Contractului între DOR și Cumpărător este acela al acceptării exprese a Comenzi de către DOR prin trimiterea Cumpărătorului prin e-mail sau SMS a unei notificări de expediere a Comenzii. DOR nu este obligată să accepte Comandă Clientului în anumite cazuri enumerate mai jos cu titlu de exemplificare însă nelimitativ: lipsa Produsului din stoc, datele furnizate de către Cumpărător sunt nereale, incomplete sau incorecte, DOR are îndoieli cu privire la veridicitatea și/sau seriozitatea Comenzii.

Notificarea de informare primită de către Cumpărător de la DOR ulterior plasării unei Comenzi pe Site are rol strict de informare și nu reprezintă o acceptare a comenzii de către DOR. Notificarea de informare se face în mod automat prin e-mail.

Pentru îndeplinirea și executarea Contractului, prin înregistrarea și plasarea unei comenzi pe Site, Cumpărătorul își dă acordul cu privire la formele de comunicare și contactare a acestuia de către DOR prin e-mail și/sau telefonic.

În situații justificate DOR are dreptul de a modifica unilateral cantitatea de Produse din comanda plasată de Cumpărător cu informarea și acceptul prealabil al acestuia. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu respectiva modificare, Comanda se consideră anulată de drept, Cumpărătorul declarând și înțelegând că nu are dreptul de a emite niciun fel pretenții de nicio natură față de DOR.

Pentru comenzile plasate pe Site și solicitate de către Cumpărător, DOR are dreptul de a cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile solicitate în vederea onorării comenzii, cu condiția informării Cumpărătorului însă fără a fi necesar acordul acestuia din urmă. În această situație, DOR rămâne în continuare responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Transferul dreptului de proprietate și a riscului de pierdere sau de deteriorare asupra Produselor comandate se transferă către Cumpărător în momentul în care acesta sau o persoană terță desemnată de acesta, alta decât curierul, intră în posesia fizică a Produselor, după efectuarea plății de către Cumpărător.

Termenii și Condițiile se aplică tuturor și oricăror Comenzi, vânzări și/sau livrări de Produse prezentate pe Site și vândute de către DOR Cumpărătorului, în versiunea valabilă la data efectuării Comenzii.

Prin efectuarea Comenzii Cumpărătorul acceptă complet și necondiționat Termenii și Condițiile publicate pe Site.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate unilateral oricând de către DOR, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la data afișării lor la adresa https://www.dor.ro/termeni-si-conditii/ unde pot fi consultate în varianta lor actualizată.

3. ACCESUL LA SITE ȘI VÂNZAREA ONLINE

Ca regulă generală, accesul în vederea efectuării unei comenzi pe Site pentru a achiziționa Produse DOR este permis oricărui Cumpărător.

Cu titlu de excepție și pentru motive justificate DOR își rezervă dreptul de a restricționa accesul unui Cumpărător în vederea plasării de Comenzi pe Site în cazul în care DOR consideră că acțiunile Cumpărătorului ar aduce încălcări legii, moralei sau bunei credințe și/sau prin activitatea și conduita acestuia pe Site ar putea prejudicia în vreun fel DOR. În cazul unei asemenea situații, DOR va informa la solicitarea Cumpărătorului motivele de fapt ce au condus la restricționarea accesului acestuia.

Comunicările dintre cele două părți se pot face atât online (email, chat) cât și telefonic sau SMS, DOR având dreptul și acordul Cumpărătorului de a gestiona aceste informații în contextul acestor termeni și condiții contractuale.

În vederea protejării Siteului și informațiilor de pe Site, în cazul unui trafic mărit de internet din partea unei rețele de internet, DOR își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorilor introducerea de coduri de validare captcha.

În cazul în care Cumpărătorul achită Produsele comandate prin plăți online, DOR nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, cum ar fi fără a se limita la comisioanele procesatorilor de plăți, comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Cumpărătorului, pentru situațiile în care moneda de emitere a acestuia nu este RON.

Toate informațiile utilizate pentru descrierea Produselor pe Site sunt folosite cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea DOR. Cu titlu exemplificativ iar nelimitativ, informațiile utilizate pentru descrierea Produselor pot include fără a se limita la: text, imagini, fișiere audio sau video etc.

DOR are dreptul și acordul Cumpărătorului că după achiziționarea unui Produs, să transmită acestuia din urmă, pe adresa de email indicată la înregistrare, o solicitare de evaluare a Produsului comandat. Evaluarea făcută de Cumpărător se va face în baza experienței personale a acestuia cu privire la faptul dacă produsul sau serviciul comandat respectă sau nu specificațiile cantitative și calitative.

4. COMANDĂ, LIVRARE ȘI RETUR

Toate prețurile afișate pe Site sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform dispozițiilor legale aplicabile în materie (5% pentru publicaţii şi 19% pentru celelalte produse şi servicii).

Prețurile nu includ costurile de livrare, în afară cazului în care se specifică altfel pe site. Prețul de achiziție tipărit pe factură fiscală va fi același cu cel stabilit în momentul confirmării comenzii ca fiind fermă.

Orice Cumpărător poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor selectate în coșul de cumpărături și transmiterea acestei comenzi spre procesare. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzi și astfel nici rezervarea Produsului respectiv.

Înainte de finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul se obligă să citească Termenii și Condițiile, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței ”Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile DOR”. Odată cu finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință și acceptă necondiționat: caracteristicile, cantitățile, prețurile, Termenii și Condițiile, Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Politica de utilizare cookie-urilor.

La primirea Comenzii, DOR poate accepta sau refuza Comanda Cumpărătorului cu mențiunea că, în caz de refuz, va încerca, fără a se obliga, să informeze Cumpărătorul cu privire la motivele neacceptării Comenzii.

DOR își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produsele afișate pe Site că urmare a unor erori tehnice, precum și a celor care din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri derizorii/evident eronate.

Cumpărătorul este unicul răspunzător de corectitudinea, realitatea și legalitatea datelor completate în Contul său, aceste date fiind în mod automat cuprinse în facturile emise pentru Produsele achiziționate de acesta. Completarea Contului de către Cumpărător cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Termenilor și Condițiilor, precum și consecințele acestor fapte cad în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

Modalitățile de livrare a comenzilor DOR sunt următoarele: Livrare prin curier sau Poșta Română pentru adresele de livrare de pe teritoriul României sau prin Poștă Română pentru adresele de livrare din exteriorul României.

Costul livrării se calculează automat pentru fiecare comandă în parte și este afișat înainte de finalizarea comenzii. Costul livrării variază în funcție de modalitatea de livrare și destinația aleasă.

Programul de livrări este între orele 09:00 – 16:00 în toate zilele lucrătoare.

Pentru toate produsele aflate în stoc termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării comenzii.

Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli și/sau lipsuri cu privire la integritatea și/sau conținutul unor colete se vor face în momentul livrării, pe AWB sau prin întocmirea un proces verbal de constatare ori prin refuzul primirii coletului. Orice reclamații ulterioare, cu privire la aceste aspecte, nu vor putea fi luate în considerare. Recepția produselor fără obiecțiuni conform celor de mai sus reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună, iar confirmarea o reprezintă semnătura de pe documentele aferente transportului/ridicării. În toate cazurile, pentru orice fel de probleme, nelămuriri sau feedback, ne puteți scrie pe adresa comunitate@decatorevista.ro.

Prin crearea Contului și/sau prin finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul își exprimă acordul și consimte că: a. toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt reale, adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii; b. DOR poate contacta Cumpărătorul/Utilizatorul, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia, prin orice mijloc aflat la dispoziția DOR în condițiile acestor Termeni și condiții și a relațiilor contractuale incidente; c. să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. d. Va primi facturile în format electronic la adresa de e-mail indicată în Contul său.

Prețul unitar și total, modalitatea de plată precum și termenul de plată sunt specificate pentru fiecare Comandă în parte în procesul de transmitere a acesteia. Modalitatea de plată acceptată pe dor.ro este prin intermediul cardurilor bancare, prin platformele Netopia Mobil Pay, Paypal și Braintree. Securitatea şi validitatea autentificării cardurilor va fi confirmată de procesatorul de plăţi electronice.

Facturile emise de DOR se vor completa cu datele înscrise de Cumpărător în Contul său și vor conține Produsele achiziționate conform Coșului de cumpărături. Facturile vor fi transmise de DOR Cumpărătorului în format electronic, pe adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Utilizatorul și Cumpărătorul au obligația permanentă de a menține datele de cont, respectiv de facturare, actualizate, corecte și reale pentru fiecare Comandă făcută pe Site.

Plasarea de Comenzi telefonice se realizează pe propria răspundere a Cumpărătorului. DOR nu răspunde pentru eventualele erori de înțelegere cu privire la produsele comandate, adresa de livrare și/sau datele de facturare.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, Cumpărătorul are dreptul să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu (drept de retragere din Contract), în termen de 14 zile calendaristice, fără prezentarea unui motiv și fără a suporta alte costuri cu excepția celor de livrare. Termenul de 14 zile se calculează pentru bunuri începând cu ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului comandat sau după semnarea de primire a documentului de transport.

Exercitarea dreptului de retragere din Contract de către Cumpărător se face prin completarea online a formularului de retur (ce poate fi descărcat inclusiv de aici) și a returnării bunurilor și a eventualelor cadouri oferite în urma unei promoții sau campanii care au însoțit bunul respectiv. Costurile directe legate de returnarea Produselor se suportă de către Cumpărător conform dispozițiilor OUG nr.34/2014. Potrivit dispozițiilor aceleiași Ordonanțe, în situația în care Cumpărătorul returnează Produsul într-o stare ce diminuează valoarea acestuia, DOR are dreptul să aprecieze asupra acestei diminuării și să scadă proporțional cu aceasta suma returnată Cumpărătorului.

DOR va rambursa Cumpărătorului suma achitată de acesta din urmă în termen de maxim 14 zile de la data informării DOR de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată Cumpărătorului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata.

Rambursarea sumei către Cumpărător că urmare a exercitării de către acesta a dreptului de retragere din Contract poate fi amânată până la confirmarea primirii bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate către DOR.

În situația puțin probabilă în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către DOR, acesta din urmă: a. va informa Cumpărătorul asupra acestei situații și va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata, în termen de maxim 5 zile de la data la care DOR a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către DOR;

b. furnizarea de Produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care DOR nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c. furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

d. furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e. furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

f. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g. precum și în alte cazuri prevăzute de lege

5. GARANȚII

Bunurile comercializate de către DOR beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația națională în vigoare și politicile comerciale ale producătorilor. Bunurile comercializate de către DOR sunt originale și/sau provin din surse autorizate de producători, sunt noi și beneficiază de garanția legală de conformitate. În toate cazurile, Produsul va fi folosit de Cumpărător cu respectarea destinației acestuia, doar pe durata de valabilitate a Produsului și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

În limitele prevăzute de Legea nr.449/2003 DOR poate răspunde față de Cumpărător pentru lipsa de conformitate existența la momentul livrării Produselor. În acest caz, Cumpărătorul are dreptul de a solicita DOR în primul rând repararea Produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea Produsului, în ambele cazuri fără plată, cu excepția situației în care o astfel de măsură este imposibilă sau disproporționată în raport de valoarea acesteia. Nu poate fi considerată lipsa de conformitate situația în care, în momentul încheierii Contractului, Cumpărătorul a cunoscut sau putea, în mod rezonabil, să cunoască lipsa de conformitate ori dacă lipsa de conformitate se datorează culpei Cumpărătorului.

Nu fac obiectul garanției defecțiunile datorate unei utilizări incorecte, a întreținerii defectuoase, a nerespectării instrucțiunilor de utilizare și/sau a lovirii Produselor, accidentelor, fluctuațiilor tensiunii de alimentare, reparării Produselor, deteriorării în timpul transportului etc.

6. NEWSLETTERE ȘI PUBLICITATE

Newsletterul este un mijloc de informare prin e-mail și/sau prin SMS cu privire la Produsele și evenimentele DOR precum și asupra promoțiilor și campaniilor desfășurate de DOR într-o anumită perioadă. Newsletterele au caracter periodic și nu creează niciun fel de obligații pentru niciuna din părți cu privire la informațiile conținute în acestea.

Newsletterele DOR sunt transmise atât în mod direct de către DOR cât și prin intermediul unor servicii specializate de transmitere comunicări, cu respectarea și asigurarea securității și confidențialității informațiilor.

Orice Vizitator care se înregistrează pe Site și își deschide un Cont are posibilitatea de a-și exprima acordul pentru recepționarea Newsletterelor DOR. Opțiunea cu privire la acordul dat DOR pentru recepționarea de Newslettere poate fi modificat în orice moment prin accesarea linkului de dezabonare din cuprinsul Newsletterelor, prin modificarea setărilor din Cont sau prin contactarea directă DOR.

Renunțarea la a primi Newsletterele DOR nu poate fi considerată sub nicio formă că fiind o renunțare la acceptul dat pentru respectarea și însușirea condițiilor de utilizare a Siteului – Termeni și Condiții.

Prin înregistrarea unui Cont și astfel transmiterea de informații, date și/sau materiale prin intermediul acestuia, Utilizatorii și Cumpărătorii sunt de acord și oferă DOR acces la acestea, DOR având drept deplin de a utiliza, afișa, modifica, reproduce și/sau transmite ori distribui aceste informații, date și/sau materiale pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale și legale.

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ AL DOR

DOR are drept de proprietate exclusiv, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens atât în mod direct cât și indirect, asupra întregului conținut al Siteului, respectiv cu titlu exemplificativ dar nelimitativ: a. toate informațiile de pe Site și din emailuri care pot fi vizualizate, vizitate sau în orice alt mod accesate; b. mărcile și logo-urile DOR, Decât o Revistă, Omnivor, The Power of Storytelling; c. informații și descrieri referitoare la Produsele prezentate și/sau la prețurile sau strategiile de marketing, comunicare și vânzare; c. orice altă informație incluzând fără a se limita la logo-uri, text, imagini, fișiere audio și video, simboluri comerciale.

Atât Cumpărătorilor cât și Utilizatorilor și/sau Vizitatorilor Siteului le este în mod expres interzisă copierea, utilizarea, modificarea și/sau alterarea, publicarea și/sau distribuirea, transferul către oricare alte terțe părți, a oricărui conținut (parțial sau total) astfel cum a fost descris mai sus, al Siteului și conținutului acestuia, fără acordul scris, expres și prealabil al DOR.

În nicio situație, conținutul transmis parțial sau total către Cumpărător, Utilizator și/sau Vizitator, prin orice mijloc de comunicare și/sau dobândit de aceștia prin accesare, vizualizare și/sau vizitare nu constituie drepturi în favoarea acestuia și nu dau naștere niciunui fel de obligație contractuală din partea DOR, dispozițiilor enunțate anterior aplicându-se corespunzător.

8. CONFIDENȚIALITATE

Conform politicilor DOR de confidențialitate și siguranță a informațiilor furnizate, DOR va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor pe care Cumpărătorul le transmite către DOR. În desfășurarea activității sale, DOR aplică măsuri de protecție și precauție necesare pentru ca asemenea date și informații să nu ajungă acidental la cunoștință publică.

Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în următoarele situații: a. Informațiile sunt sau devin disponibile publicului altfel decât prin dezvăluirea de către DOR; b. Informațiile sunt dezvăluite că urmare a aprobării scrise din partea Cumpărătorului și/sau Utilizatorului sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești; c. Informațiile sunt solicitate de către o autoritate care prin lege are dreptul să solicite dezvăluirea unor astfel de informații;

Cumpărătorul și/sau Utilizatorul nu va putea face niciun fel de declarație publică de promovare, comunicat de presă, postare online (cu titlu exemplificativ: blog, Facebook, Instagram etc.) și/sau orice alt mod de dezvăluire către terți cu privire la produsele DOR, Comandă și/sau prezentul Contract, fără consimțământul în scris și prealabil al DOR, sub sancțiunea plății de daune.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DOR a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare ANSPDCP) sub numărul 21253.

I. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI?

DOR este denumirea comercială a Asociației Media DoR cu sediul social în Str. Jean Louis Calderon, Nr.17, Sc.A, Et.4, Ap.11, Sector 2, Bucuresti, înregistrată în baza Sentinței nr.25542/2010 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 și având cod fiscal RO27996310 (denumită în continuare „DOR”).

Prezenta politică are drept obiect informarea asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de DORși se aplică tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu pagina dor.ro

Echipa DOR este permanent preocupată de asigurarea unei experiențe depline de utilizare a serviciilor noastre și prestare servicii pentru Clienții noștri în acord cu nevoile lor. Astfel, depunem toate eforturile pentru a oferi Clienților noștri atât produse și servicii de calitate cât și informații și îndrumări post prestare/vânzare, respectiv: newslettere, invitații la evenimente, campanii și oferte speciale, atât cu privire la produsele și activitatea noastră cât și la cele ale partenerilor noștri (denumite colectiv „Newslettere”).

II. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Colectăm și prelucrăm doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a-ți putea oferi o experiență de utilizare / cumpărare de calitate cu privire la produsele, serviciile, resursele și paginile noastre web. Datele personale pe care le prelucrăm pot include cu titlu de exemplu:

a.     date pentru identificarea ta: nume, prenume, nume de utilizator;

b.     date de contact: adresa fizică, număr de telefon, adresa de email;

c.     date pentru încheierea valabilă a contractelor și emiterea de facturi fiscale: date carte de identitate, serie, număr, CNP, dată emitere;

d.     date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia creării contului de utilizator pe pagină noastră web, înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi;

e.     date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii noștrii: pot include înregistrări video ale activităților desfășurate și accesului în aceste locații;

f.      cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale;

g.     date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul vostru pe pagină noastră web, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea Newsletterelor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator, telefonic sau pe e-mail;

h.     alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

În situația în care doriți să faceți parte din echipa noastră și astfel să vă angajați la noi, vom procesa acele date necesare în procesul de angajare, respectiv date de identificare (nume complet, sex, data nașterii), date de contact (număr de telefon, adresa de corespondență și adresa de e-mail), precum și orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin formularele de aplicație și CV sau pe care ni le furnizați prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru și/sau electronic prin e-mail.

III. CUM COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE?

Colectăm în format fizic și electronic doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și informațiile disponibile din surse publice, astfel: a. în cazul achiziționării de produse și servicii de la noi sau în discuțiile prealabile achiziționării acestora; b. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia înregistrării în contul vostru de utilizator/client; c. prin înregistrarea pentru primirea Newsletterului; d. atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la bunurile și serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi contactat, angajat ori vreți să colaborați cu noi; e. în cazul în care ne întâlnim la un eveniment și spre exemplu facem schimb de cărți de vizită; f. cu ocazia accesării altor informații disponibile pe baza de înregistrare.

Va reamintim că aveți libertatea deplină de a ne furniza aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu vor fi posibile.

IV. CARE ESTE SCOPUL ÎN CARE VA PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRĂRI?

Pentru orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal te informăm în prealabil cu privire la scopul în care se face respectivă prelucrare, astfel:

1.     Achiziționarea de bunuri și servicii: Prelucrăm toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru vânzarea produselor și prestarea serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor Termenilor și condițiilor paginii web și ale dispozițiilor legilor în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și achizițiile de bunuri și servicii, cât și pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.

2.     Comunicări și Newslettere: În situația în care deja ne sunteți client/cumpărător sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele voastre personale pe baza interesului legitim de a va transmite comunicări specifice, Newslettere de interes pentru voi cât și invitații la evenimentele noastre și ale partenerilor noștri.

Dacă doriți să va abonați la Newsletterul nostru (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o altă formă de solicitare directă) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea

3.     Organizarea de evenimente cu scop de promovare, instruire sau profesional: Acesteapot include înregistrări video ale activităților desfășurate și ale accesului în respectivele locații;

4.     Angajări: În măsură în care avem posturi deschise și o persoană își manifestă interesul de a face parte din echipa noastră, colectăm informațiile necesare pentru procesul de angajare, pentru a evalua dacă sunteți potrivit pentru postul respectiv. Prelucrarea datelor personale în procesul de angajare se face în temeiul legii, respectiv în vederea încheierii unui contract, iar această prelucrare reprezintă faza precontractuala.

Suntem permanent interesați să eficientizăm procesul de angajare, fapt pentru care, având ca bază interesul nostru legitim, vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de evaluare și a motivelor pentru care aplicația acestora a fost respinsă.

În momentele în care anunțăm posturi vacante, puteți aplica pentru un loc în echipa noastră prin transmiterea aplicației voastre: prin e-mail, prin depunerea în format fizic la sediul nostru sau prin utilizarea secțiunii dedicate a paginii noastre web de la acel moment.

În situația depunerii aplicației prin utilizarea secțiunii dedicate a paginii noastre web, vom avea nevoie și vă vom solicita următoarele date cu caracter personal: nume și date de identificare complete, adresa de corespondență și adresa de e-mail, număr de telefon și CV. Aceste date personale sunt necesare și le vom folosi în procesul de angajare în scopul: a. desfășurării și administrării procesului de angajare; b. evaluării pentru a stabili dacă aveți profilul profesional potrivit pentru echipa noastră; c. contactarii cu privire la aplicăția transmisă; d. contactării voastre pe viitor cu privire la alte oportunități sau posturi care pot deveni disponibile care v-ar putea interesa; e. păstrarea unei evidențe a sesiunilor noastre anterioare de angajare la care ați participat și a motivelor pentru care aplicația voastră a fost respinsă.

Orice prelucrare a datelor personale în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri: 1.Executarea unui contract privind achiziționarea de bunuri și/sau servicii, caz în care sunt prelucrate următoarele date personale: datele de identificare (în calitate de client persoană fizică sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoană juridică), datele de contact și poziția/postul 2.Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale obligatorii pentru noi (de exemplu: prevenirea și combaterea spălării de bani și necesitatea cunoașterii clientelei), în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și serie, număr și CNP-ul CI / pașaport acționari/asociați; 3.Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor sau a invitațiilor la evenimentele noastre – pentru prelucrarea datelor tale de identificare și de contact.

V. CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Va reamintim că în calitate de persoane vizate aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale:

a.     Acces la datele voastre personale pe care noi le prelucrăm.

b.     Obținerea rectificării datelor voastre personale inexacte: ne puteți solicita să le rectificăm noi sau le puteți actualiza voi direct din contul de utilizator/client.

c.     Obținerea restricționării prelucrării datelor voastre personale atunci când: a. contestați acuratețea datelor personale pe care noi le prelucrăm; b. prelucrarea datelor voastre personale este ilegală; c. nu avem nevoie de datele voastre personale pentru scopul în care facem prelucrarea, însă solicități păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța, sau d. vă opuneți prelucrării datelor voastre personale, cât timp verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor voastre cu caracter personal.

d.     Portabilitatea datelor voastre personale: ne puteți solicita să transmitem, fie vouă, fie unui alt operator de date, o copie a datelor voastre personale pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru a le prelucra;

e.     Obținerea ștergerii datelor voastre cu caracter personal în cazul în care devine aplicabil unul din următoarele cazuri: a. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic sau motive legitime pentru prelucrare; c. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații care ne revine în baza legii;

Dacă ai orice nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor tale personale sau dacă doreșți să ne adresezi vreo solicitare ori să-ți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, nu ezita să ne contactezi folosind metodele de contact din finalul acestei Informări.

Te asigurăm că vom analiza în cel mai scurt timp posibil fiecare întrebare și fiecare solicitare și îți vom comunica răspunsurile nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării tale. Dacă vom avea nevoie de mai multe informații de la ține sau dacă vom întâmpina dificultăți în soluționarea cererii, te vom informa fără întârziere și cu privire la această situație.

Dacă vei considera că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile oferite, poți formula o plângere împotriva noastră către Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau te poți adresa instanțelor de judecată competente.

VI. CÂT PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Dacă ai optat să primești comunicări prin Newsletter, vom stoca datele tale pentru a îți furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima ta interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de 2 ani, îți vom solicita din nou consimțământul pentru ca tu să poți decide dacă vei mai dori să primești în continuare de la noi Newsletterul.

În orice caz și moment, dacă hotărăști că nu mai doreșți să primești Newsletterul și îți retragi consimțământul, nu vom mai prelucra datele tale personale în acest scop.

Datele personale pe care le colectăm în procesul de angajare și le utilizăm cu scopul de a eficientiza și păstra evidența sesiunilor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 10 ani de la momentul la care ați aplicat pentru un post în cadrul echipei noastre.

Ca regulă, vom șterge datele voastre personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor voastre se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm respectiva prelucrare. De asemenea, datele voastre personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioada mai mare față de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediată a acestora ar necesită suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

VII. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE PERSONALE ÎN RAPORT CU ALTE PERSOANE?

Ca regulă, nu divulgăm și nu transferăm datele voastre personale către terți. Cu titlu de excepție, în situațiile în care divulgarea și transferul sunt necesare ori dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terți, vom face acest lucru cu respectarea legii și cu adoptarea de măsuri pentru protejarea și securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, (de exemplu: prestatori și furnizori de servicii IT, management de baze de date sau contacte, contabilitate, organizatori de evenimente etc.). Cu toți acești împuterniciți avem încheiate contracte care reglementează regimul de prelucrare a datelor personale prin care ne asigurăm că și aceștia își asumă obligațiile legale de prelucrare a datelor personale și oferă un nivel adecvat de protecție și securizare al datelor personale și respectă întocmai dispozițiile legale aplicabile în materie.

VIII. CUM SECURIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Toate datele personale prelucrate de către noi sunt protejate împotriva amenințărilor, prin măsuri electronice și fizice de securitate și infrastructură IT corespunzătoare dar și prin proceduri interne de management de personal și acces ce asigură descoperirea, notificarea și documentarea oricăror eventuale încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

În situația puțin probabilă a unei breșe a securității datelor tale cu caracter personal, în cazul în care descoperim o astfel de încălcare cu risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și te vom informa cu privire la această situație.

IX. ACTUALIZAREA ACESTEI INFORMĂRI

Recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, Informare care o va înlocui pe prezenta.

Dacă nu ai găsit răspuns întrebărilor tale în acest document sau dacă ai orice alte nelămuriri cu privire la datele tale personale sau modul în care le prelucrăm, contactează-ne:

–       email comunitate@decatorevista.ro    

–       adresa de corespondență: București, Strada Corbeni 6, cod poștal 02078, sector 2, 0771 141 869

10. RĂSPUNDERE

Produsele afișate pe Site sunt prezentate cu titlu de exemplu, sens în care anumite caracteristici ale acestora pot fi diferite față de imaginile și descrierile prezentate (culoare, caracteristici, dimensiuni, etc). DOR este permanent preocupată de prezentarea cât mai în detaliu și cât mai corectă a Produselor pentru a respecta cât mai fidel descrierile prezentate. Cu toate acestea, DOR nu garantează că descrierea Produselor și conținutul Siteului sunt lipsite de erori și/sau sunt complete, în stoc și permanent actualizate.

DOR își rezervă dreptul de a nu onora Comenzile dacă Produsele nu mai sunt disponibile. În situația puțin probabilă în care un Produs livrat nu corespunde descrierii sau este livrat în mod greșit, Cumpărătorul poate returna Produsele în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Informațiile referitoare la Produsele prezentate pe Site sunt afișate sub rezerva unor posibile greșeli de tipar și/sau erori tehnice. Astfel, imaginile, descrierile, cantitățile și/sau prețurile unor Produse pot să conțină erori și/sau neconcordanțe.

DOR nu răspunde pentru niciun fel de daună pe care Cumpărătorul sau oricare altă parte o poate suferi ca urmare a îndeplinirii oricărei obligații de către DOR conform Comenzilor și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea Produselor după livrare.

DOR nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului Utilizatorul și/sau Cumpărătorul: a. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său; b. acceptă în mod deplin, expres și fără echivoc toate dispozițiile Termenilor și Condițiilor în versiunea actualizată, existentă la dată creării Contului și/sau la data plasării Comenzii – care este afișată pe Site la adresa www.dor.ro/termeni-și-condiții/

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator și/sau Cumpărător se confirmă prin: a. bifarea căsuței din Site la înregistrare și/sau utilizare; b. prin trimiterea unei Comenzi; c. prin efectuarea unei plăti către DOR de către Cumpărător.

Utilizarea Siteului ulterior creării Contului, echivalează cu acceptarea versiunilor actualizate Termenilor și Condițiilor și implicit a tuturor modificărilor intervenite asupra acestora.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate oricând de către DOR, fără notificarea ori informarea expresă a Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la data afișării lor în Termeni și Condiții.

11. FORȚĂ MAJORĂ

Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care face imposibilă, total sau parțial, executarea oricăreia dintre obligațiile oricărei Părți ce derivă din prezentul Contract va fi considerat forță majoră și va exonera de responsabilitate Partea care o invocă.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, acesta nu încetează oricare din părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Reclamațiile cu privire la executarea acestui Contract, notificările, precum și corespondența dintre părți se vor face în scris, în limba română, (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, prin e-mail cu confirmarea conținutului acestuia de către cealaltă parte etc.), la adresele indicate de părți conform Contractului.

Prezentul Contract este supus legii române. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la data apariției litigiului, acestea se vor adresa instanțelor de judecată românești competente din Municipiul București.

Părțile convin asupra faptului că, în cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract este declarată nulă, ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în conformitate cu legea română, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau prejudiciate de către acestea. Părțile convin să depună toate eforturile că orice clauză declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă să fie modificată pentru a deveni valabilă, legală sau aplicabilă, păstrând cât mai bine scopului economic al Contractului.

Prezentul document poate fi descărcat de aici.